malalties de transmissio sexual

Infeccions i malalties de transmissió sexual

Les infeccions i malalties de transmissió sexual (ITS/MTS) són aquelles causades per microorganismes que es transmeten principalment durant les relacions sexuals.

La transmissió es produeix a través del contacte entre pell i mucoses o per intercanvi de fluids (via oral, genital o anal).

Poden ser causades per diferents agents patògens:

 • virus (hepatitis B, herpes, VIH, virus del papil·loma humà)
 • Bacteris (clamídia gonorrea o sífilis)
 • Altres poden ser produïdes per fongs o paràsits, com la pediculosi púbica (lladelles).

CAUSES i SÍMPTOMES

Els símptomes depenen del tipus d’infecció.

Se’n poden generalitzar alguns dels més freqüents que presenten una simptomatologia de caràcter extern:

 • pruïja a la zona genital,
 • inflamació dels òrgans genitals,
 • coïssor en orinar,
 • dolor abdominal o púbic,
 • úlceres o butllofes a zones de contacte i
 • secrecions vaginals i supuració al penis, entre d’altres

Altres signes més generals, com infeccions inusuals, fatiga, suors nocturns o pèrdua de pes, requereixen també consulta mèdica.

En algunes malalties, el portador pot contagiar una altra persona fins i tot sense presentar-ne símptomes visibles. Així doncs, és molt important buscar atenció mèdica immediata ja que el tractament precoç és fonamental.

Puc continuar mantenint RELACIONS SEXUALS?

Davant un diagnòstic positiu d’infecció o malaltia de transmissió sexual, és molt important informar la parella o parelles sexuals amb les quals s’han mantingut relacions sexuals recentment. Així es facilitarà la detecció de possibles persones infectades. I alhora es realitzarà una activitat preventiva efectiva.

Cal destacar que la prevenció és la millor manera d’evitar les ITS i les MTS. És imprescindible utilitzar el preservatiu, masculí o femení, en totes les situacions en què hi hagi risc d’infecció.

És el mètode més eficaç contra aquestes malalties, ja que actua com a barrera.

Infeccions i malalties de transmissió sexual

 • El preservatiu és el millor mètode preventiu davant de qualsevol malaltia de transmissió sexual.
 • Es recomana rentar els genitals amb aigua i sabó i orinar aviat després de la relació sexual per ajudar a eliminar possibles gèrmens.
 • Evitar l’automedicació davant la possibilitat de patir una infecció de transmissió sexual.
 • Davant qualsevol dubte sobre una situació de risc, consultar amb el metge o farmacèutic.

Font: https://www.farmaceuticonline.com/

Aquestes són les nostres xarxes socials:

INSTAGRAM / FACEBOOK