otitis

Otitis

L’otitis és una patologia de l’oïda que cursa amb inflamació i dolor causat, generalment, per una infecció. Depenent de la seva localització es diferencia en: externa, mitjana i interna.

Otitis externa:

Anomenada oïda del nedador per ser més freqüent a l’estiu en oïdes exposades a humitat.
Ocasionada per gèrmens de l’exterior (bacteris i fongs), aigües contaminades, ferides per mala higiene (bastonets) i manipulacions com a pírcing, perforacions.
Els símptomes són picor, coïssor, inflamació, dolor en pressionar, supuració, febre i irritabilitat, sobretot en nens, i, a vegades hipoacúsia.

Otitis mitjana:

Acumulació de mucositat i líquid en la Trompa de d’Eustaqui que no pot drenar-se. Generalment aguda, encara que pot arribar a ser crònica.
Molt freqüent en nens (90% abans dels 5 anys). Esporàdica o recurrent (si es repeteix 3 vegades en 6 mesos o 4 en un any).
Causada per gèrmens (bacteris i virus), per processos infecciosos de vies altes i faringitis.
Els símptomes són: hipoacúsia, dolor, febre, tinnitus, irritabilitat i supuració. Sol anar acompanyada de símptomes catarrals. Pot tenir complicacions greus com a meningitis i mastoïditis.

Otitis interna:

Denominada laberintitis és molt incapacitant perquè afecta l’equilibri i a la ubicació espacial.
Tot i que no hi ha consens en la causa, la infecció vírica o La complicació d’una otitis mitjana, són les més acceptades.
Els símptomes són: vertígens, marejos amb nàusees, vòmits amb pèrdua d’equilibri, pèrdua temporal d’audició i brunzits unilaterals.

otitis

Consell Farmacèutic

  • Evitar banys en aigües estancades.
  • Fer servir taps de silicona a mida a platges i piscines.
  • Assecar-se bé les oïdes després del bany.
  • Realitzar una bona higiene i neteja d’oïdes amb productes específics d’higiene òtica  (no fer servir bastonets).
  • Evitar estar en contacte amb ambients de fum i humitat.
  • Evitar sorolls intensos freqüents.
  • Tractar les al·lèrgies amb control mèdic.
  • Vacunar-se enfront del pneumococ i grip en les persones de risc.