bolets

Un dels exemples més coneguts de bolets medicinals és el Penicilium notatum. El descobriment de les seves propietats per part del Dr. Fleming va portar a la síntesi de la penicil·lina.  Actualment es coneixen prop de 600 espècies de fongs que contenen substàncies que poden tenir activitats terapèutiques. Algunes d’aquestes espècies són tòxiques, però d’altres són comestibles i molt agradables al paladar.

Bolets COMESTIBLES

  • Els bolets comestibles, a part del seu alt valor proteic, contenen entre un 10 i un 50% d’hidrats de carboni no digeribles pels enzims humans però que poden ser fermentats parcialment pels bacteris del còlon, donant un efecte sobre l’aparell digestiu similar al de la fibra. Aquestes substàncies s’inflen amb l’aigua i tenen un efecte regulador del trànsit intestinal. A més augmenten l’excreció d’àcids biliars i tenen propietats antioxidants e hipocolesterolemiants.
  • Són una abundant font de minerals i d’oligoelements (coure, zinc, seleni, ferro i molibdè) implicats en molts mecanismes biològics. La concentració de seleni en els bolets oscil·la entre 0.012 i 20.0 mg/kg de pes sec, i el contingut més gran de seleni es troba en el cep (Boletus edulis). El seleni és molt important per al funcionament d’un gran nombre de processos biològics, i ha demostrat ser un dels micronutrients que posseeixen un major efecte antioxidant i protector contra alguns tipus de càncer.
    A part del cep, altres bolets rics en seleni són la flammulina (Flammulina velutipes), el xampinyó (Agaricus bisporus), que a més ajuda a regular els nivells elevats de glucosa a la sang, i la gírgola (Pleurotus ostreatus). Aquest últim, juntament amb la gírgola de panicat (Pleurotus eryngii), també és ric en polisacàrids, i tenen una acció beneficiosa sobre el sistema immune.

MEDICINA PREVENTIVA

  • En la cultura oriental, principalment a la Xina i el Japó, s’han utilitzat tradicionalment un gran nombre de bolets amb la finalitat d’estimular el sistema immunitari.
  • Els més estudiats són el reishi (Ganoderma lucidum), el shiitake (Lentinus edodes) i el maitake (Grifola frondosa). Els estudis apunten que poden ser d’utilitat en la preparació de fàrmacs destinats al tractament de certs tipus de càncer.
  • Un major coneixement d’aquests bolets portarà a determinar quin paper poden jugar, en medicina preventiva, com a complements funcionals d’una dieta equilibrada.

CONSELLS i ENLLAÇOS RELACIONATS

  • Només es pot consumir un bolet si realment s’està segur que és comestible.
  • L’ús de bolets com a complement nutricional, no pot suplir el tractament establert pel metge.

Enllaços relacionats

font: https://www.farmaceuticonline.com/bolets-medicinals/